Z Vaší země nemůžete objednávat. United States

Ceník prací platny od 1.1.2018
Zjištění závady - diagnostika
Hodinová sazba opravy
​Paušál montáž celá ČR a SR
Běžná údržba kávovar s vestavěným mlýnkem  **
Běžná údržba kávovar s vestavěným mlýnkem a​ mlékovkou
Doprava - zásah technika mimo sídlo firmy - cena za 1 km 
Doprava do 15 km - paušál

bez DPH
207,-
490,-
4.950,-
1.000,-
​1.200,-
12,-
150,-​


SERVIS GASTRO VYBAVENÍ, KÁVOVARŮ 

GCX s.r.o.
Havlíčkova 868
Valašské Meziříčí
757 01
email : servis@kavovary.cz
telefon : +420 571 614 443
 
 
Přijetí do opravy :
Zár.lhůta na opravu je 3 měsíce dle Obč.zákoníku $654. Zár.lhůta na dodané díly naší společností je 6 měsíců. V případě, že si objednatel nevyzvedene opravený výrobek do 30 dnů od výzvy k odběru, je povinen zaplatit skladovací poplatek ve výši 25 Kč za den. Nevyzvedne-li si opravený výrobek ve lhůtě 180-ti dnů je dodavatel oprávněn výrobek 
ekologicky zlikvidovat dle $656 Občanského zákoníku.r />Za zjištění závady - odmítnutí opravy účtujeme 250 Kč

* běžná údržba = vyčištění od vodního kamene,  vyčištění kávových cest, případně mléčných cest, seřízení, včetně spotřeby čistících prostředku.