Ceník prací platny od 1.1.2020 bez DPH
Zjištění závady - diagnostika 289,-
Hodinová sazba opravy 590,-
​Paušál montáž celá ČR a SR 5.950,-
Běžná údržba kávovar s vestavěným mlýnkem  ** 1.500,-
Běžná údržba kávovar s vestavěným mlýnkem a​ mlékovkou 1.800,-
Doprava - zásah technika mimo sídlo firmy - cena za 1 km  15,-
Doprava do 15 km - paušál 190,-

 
SERVIS GASTRO VYBAVENÍ, KÁVOVARŮ 

GCX s.r.o.
Havlíčkova 868
Valašské Meziříčí
757 01
email : servis@kavovary.cz
telefon : +420 571 614 443
 
 
Přijetí do opravy :
Zár.lhůta na opravu je 3 měsíce dle Obč.zákoníku $654. Zár.lhůta na dodané díly naší společností je 6 měsíců. V případě, že si objednatel nevyzvedene opravený výrobek do 30 dnů od výzvy k odběru, je povinen zaplatit skladovací poplatek ve výši 30 Kč za den. Nevyzvedne-li si opravený výrobek ve lhůtě 180-ti dnů je dodavatel oprávněn výrobek 
ekologicky zlikvidovat dle $656 Občanského zákoníku.r />Za zjištění závady - odmítnutí opravy účtujeme 350 Kč

* běžná údržba = vyčištění od vodního kamene,  vyčištění kávových cest, případně mléčných cest, seřízení, včetně spotřeby čistících prostředku.